دوشنبه, 10 شهريور 1393

فهرست اصلی سایت


سر تيتر آخرين اخبار Xml...

     
 
رشد بهره مندی روستاهای گیلان از آب شرب، مرهون افزایش تخصیص اعتبارات است  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۴۹:۲۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان در گفت و گوی ویژه ی خبری س ...
 
     
     
 
ایجاد سامانه های فاضلاب در روستاهای گیلان با تكیه بر اعتبارات غیردولتی  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۴۷:۳۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای مطالعات طرح سامان ...
 
     
     
 
بهره مندی 4 هزار خانوار روستایی از پروژه های هفته ی دولت شركت آبفار گیلان  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۴۰:۳۰
21 طرح آب آشامیدنی در هفته ی دولت سال جاری که با عنوان هفته ی آرا ...
 
     
     
 
راه اندازی پمپ شناور در تاسیسات آبرسانی روستای لفوت شهرستان آستانه اشرفیه  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۳۴:۱۶
به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، یک دستگاه الکتروپمپ شناور در تاس ...
 
     
     
 
راهیابی كاركنان شركت آبفار گیلان به مسابقات كشوری قرآن مجید  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۳۱:۴۰
کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان به مرحله ی کشوری دهمین دوره ...
 
     
     
 
بهره برداری از یك طرح آبرسانی روستایی در شهرستان فومن  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ 
۹:۲۲:۲۴
در آخرین روز از هفته ی دولت؛ در مراسمی با حضور نماینده ی مردم شهرس ...
 
     
     
 
افتتاح 2 طرح تامین و تقویت آب شرب روستایی در شهرستان رودسر  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ 
۹:۴۷:۲۲
به مناسبت گرامیداشت هفته ی دولت، 2 طرح تامین و تقویت آب آشامیدنی د ...
 
     
     
 
اجرای طرح كاهش مصرف انرژی در تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان رشت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ 
۹:۲۲:۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: در راستای اجرای برنام ...
 
     
     
 
افتتاح طرح تامین آب شرب 3 روستای شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ 
۹:۱۹:۲
به مناسبت گرامیداشت هفته ی دولت، طرح تامین آب شرب روستاهای کوده، د ...
 
     
     
 
بهره برداری از طرح تامین آب آشامیدنی روستاهای چران بالا و پایین رضوانشهر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ 
۹:۱۴:۲۸
همزمان با پنجمین روز از هفته ی دولت، یک طرح آبرسانی روستایی در شهر ...
 
     
     
 
افتتاح 2 طرح آبرسانی روستایی در شهرستان املش 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ 
۹:۹:۱۰
همزمان با چهارمین روز از هفته ی دولت، 2 طرح آبرسانی روستایی در شهر ...
 
     
     
 
بهره برداری از طرح تامین آب شرب روستای كیشه خاله شهرستان ماسال 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ 
۹:۴:۲۸
به مناسبت هفته ی دولت طرح تامین آب شرب روستای کیشه خاله شهرستان ما ...
 
     
     
 
حدود 81 درصد از روستاییان گیلان از نعمت آب شرب برخوردارند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۱۲:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ از هفته ی دولت سا ...
 
     
     
 
برگزاری نشست مدیرعامل شركت آبفار گیلان با نمایندگان و فرماندار شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۸:۵۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان بر لزوم اختصاص اعتبارات بی ...
 
     
     
 
یك طرح آبرسانی روستایی در رودبار با مشاركت فرد خیّر اجرا شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۲۶:۱۵
یک طرح آبرسانی روستایی در شهرستان رودبار با مشارکت یکی از خیّران م ...
 
     
  آرشيو اخبار 
 
 
 


#

     
 
رشد بهره مندی روستاهای گیلان از آب شرب، مرهون افزایش تخصیص اعتبارات است  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۴۹:۲۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان در گفت و گوی ویژه ی خبری س ...
 
     
     
 
ایجاد سامانه های فاضلاب در روستاهای گیلان با تكیه بر اعتبارات غیردولتی  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۴۷:۳۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای مطالعات طرح سامان ...
 
     
     
 
بهره مندی 4 هزار خانوار روستایی از پروژه های هفته ی دولت شركت آبفار گیلان  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۴۰:۳۰
21 طرح آب آشامیدنی در هفته ی دولت سال جاری که با عنوان هفته ی آرا ...
 
     
     
 
راه اندازی پمپ شناور در تاسیسات آبرسانی روستای لفوت شهرستان آستانه اشرفیه  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۳۴:۱۶
به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، یک دستگاه الکتروپمپ شناور در تاس ...
 
     
     
 
راهیابی كاركنان شركت آبفار گیلان به مسابقات كشوری قرآن مجید  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ 
۹:۳۱:۴۰
کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان به مرحله ی کشوری دهمین دوره ...
 
     
     
 
بهره برداری از یك طرح آبرسانی روستایی در شهرستان فومن  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ 
۹:۲۲:۲۴
در آخرین روز از هفته ی دولت؛ در مراسمی با حضور نماینده ی مردم شهرس ...
 
     
     
 
افتتاح 2 طرح تامین و تقویت آب شرب روستایی در شهرستان رودسر  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ 
۹:۴۷:۲۲
به مناسبت گرامیداشت هفته ی دولت، 2 طرح تامین و تقویت آب آشامیدنی د ...
 
     
     
 
اجرای طرح كاهش مصرف انرژی در تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان رشت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ 
۹:۲۲:۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: در راستای اجرای برنام ...
 
     
     
 
افتتاح طرح تامین آب شرب 3 روستای شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ 
۹:۱۹:۲
به مناسبت گرامیداشت هفته ی دولت، طرح تامین آب شرب روستاهای کوده، د ...
 
     
     
 
بهره برداری از طرح تامین آب آشامیدنی روستاهای چران بالا و پایین رضوانشهر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ 
۹:۱۴:۲۸
همزمان با پنجمین روز از هفته ی دولت، یک طرح آبرسانی روستایی در شهر ...
 
     
     
 
افتتاح 2 طرح آبرسانی روستایی در شهرستان املش 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ 
۹:۹:۱۰
همزمان با چهارمین روز از هفته ی دولت، 2 طرح آبرسانی روستایی در شهر ...
 
     
     
 
بهره برداری از طرح تامین آب شرب روستای كیشه خاله شهرستان ماسال 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ 
۹:۴:۲۸
به مناسبت هفته ی دولت طرح تامین آب شرب روستای کیشه خاله شهرستان ما ...
 
     
     
 
حدود 81 درصد از روستاییان گیلان از نعمت آب شرب برخوردارند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۱۲:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ از هفته ی دولت سا ...
 
     
     
 
برگزاری نشست مدیرعامل شركت آبفار گیلان با نمایندگان و فرماندار شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۸:۵۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان بر لزوم اختصاص اعتبارات بی ...
 
     
     
 
یك طرح آبرسانی روستایی در رودبار با مشاركت فرد خیّر اجرا شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۲۶:۱۵
یک طرح آبرسانی روستایی در شهرستان رودبار با مشارکت یکی از خیّران م ...
 
     
  آرشيو اخبار


DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS