دوشنبه, 12 مرداد 1394

فهرست اصلی سایتسر تيتر آخرين اخبار Xml...

     
 
مشكلات آب شرب روستایی شهرستان رشت بررسی شد  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ 
۱۵:۲۳:۱۷
وضعیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان رشت با حضور مدیرعامل شرکت آب و ...
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 9 روستای شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ 
۹:۱۰:۲۴
به منظور ارتقای فشار آب آشامیدنی 9 روستا در شهرستان رودسر، یک حلقه ...
 
     
     
 
كمیّت آب شرب یكهزار و 700 خانوار روستایی در شهرستان رضوانشهر ارتقاء یافت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ 
۹:۷:۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: مشکل ضعف فشار آب ...
 
     
     
 
عملیات حفر چاه روستای گذرخانعموی شهرستان رشت آغاز شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ 
۹:۵:۲۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آغاز عملیات اجرایی پروژ ...
 
     
     
 
شبكه ی آبرسانی روستای گوراب پس فومن اصلاح و بازسازی می شود 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ 
۹:۹:۱
عملیات اجرایی طرح اصلاح و بازسازی شبکه ی آبرسانی روستای گوراب پس ش ...
 
     
     
 
پروژه ی آبرسانی به 3 روستای شهرستان شفت در حال اجراست 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ 
۹:۷:۳۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از پیشرفت فیزیکی 45 درصدی ...
 
     
     
 
اجرای بدون وقفه ی پروژه ی تقویت آب شرب روستای كانرود آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ 
۹:۵:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: طرح تامین پایدار و مس ...
 
     
     
 
تنش آبی در گیلان با مشاركت روستاییان مدیریت شده است 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ 
۸:۵۹:۲۶
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: تنش آبی 368 روستای ای ...
 
     
     
 
فشار آب شرب روستای كلرم شهرستان فومن تقویت می شود 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ 
۸:۵۷:۳۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای پروژه ی تقویت فشا ...
 
     
     
 
مشكل كم آبی 5 روستای شهرستان شفت مرتفع شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ 
۸:۱۸:۴
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: مشکل کم آبی 5 روس ...
 
     
     
 
وضعیت آب آشامیدنی روستای گلشن شهرستان انزلی بهبود یافت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ 
۸:۱۶:۲۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان اعلام کرد: پروژه ی تامین پ ...
 
     
     
 
پروژه ی آبرسانی به 3 روستای شهرستان فومن در حال اجراست 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ 
۸:۱۴:۲۷
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: طرح آبرسانی به روستاه ...
 
     
     
 
آب شرب روستاهای كوچك محله و سنگاچین بالامحله انزلی تقویت شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ 
۱۰:۳۳:۱۴
به منظور تقویت فشار آب آشامیدنی روستاهای کوچک محله و سنگاچین بالام ...
 
     
     
 
تامین فشار مناسب آب شرب 3 روستای گردشگرپذیر شهرستان فومن 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ 
۱۰:۳۰:۲۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای پروژه ی تقویت فشا ...
 
     
     
 
تقویت آب شرب روستای شیخ محمود محله ی ویرمونی شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ 
۱۰:۲۷:۲۸
فشار آب آشامیدنی 35 خانوار در روستای شیخ محمودمحله ی ویرمونی از تو ...
 
     
  آرشيو اخبار


 
 
 
 
 

اتوماسیون مشاهده قبوض نظام پیشنهادات مقالات پاسخگویی به شکایات

     
 
مشكلات آب شرب روستایی شهرستان رشت بررسی شد  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ 
۱۵:۲۳:۱۷
وضعیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان رشت با حضور مدیرعامل شرکت آب و ...
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 9 روستای شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ 
۹:۱۰:۲۴
به منظور ارتقای فشار آب آشامیدنی 9 روستا در شهرستان رودسر، یک حلقه ...
 
     
     
 
كمیّت آب شرب یكهزار و 700 خانوار روستایی در شهرستان رضوانشهر ارتقاء یافت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ 
۹:۷:۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: مشکل ضعف فشار آب ...
 
     
     
 
عملیات حفر چاه روستای گذرخانعموی شهرستان رشت آغاز شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ 
۹:۵:۲۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آغاز عملیات اجرایی پروژ ...
 
     
     
 
شبكه ی آبرسانی روستای گوراب پس فومن اصلاح و بازسازی می شود 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ 
۹:۹:۱
عملیات اجرایی طرح اصلاح و بازسازی شبکه ی آبرسانی روستای گوراب پس ش ...
 
     
     
 
پروژه ی آبرسانی به 3 روستای شهرستان شفت در حال اجراست 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ 
۹:۷:۳۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از پیشرفت فیزیکی 45 درصدی ...
 
     
     
 
اجرای بدون وقفه ی پروژه ی تقویت آب شرب روستای كانرود آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ 
۹:۵:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: طرح تامین پایدار و مس ...
 
     
     
 
تنش آبی در گیلان با مشاركت روستاییان مدیریت شده است 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ 
۸:۵۹:۲۶
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: تنش آبی 368 روستای ای ...
 
     
     
 
فشار آب شرب روستای كلرم شهرستان فومن تقویت می شود 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ 
۸:۵۷:۳۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای پروژه ی تقویت فشا ...
 
     
     
 
مشكل كم آبی 5 روستای شهرستان شفت مرتفع شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ 
۸:۱۸:۴
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: مشکل کم آبی 5 روس ...
 
     
     
 
وضعیت آب آشامیدنی روستای گلشن شهرستان انزلی بهبود یافت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ 
۸:۱۶:۲۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان اعلام کرد: پروژه ی تامین پ ...
 
     
     
 
پروژه ی آبرسانی به 3 روستای شهرستان فومن در حال اجراست 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ 
۸:۱۴:۲۷
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: طرح آبرسانی به روستاه ...
 
     
     
 
آب شرب روستاهای كوچك محله و سنگاچین بالامحله انزلی تقویت شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ 
۱۰:۳۳:۱۴
به منظور تقویت فشار آب آشامیدنی روستاهای کوچک محله و سنگاچین بالام ...
 
     
     
 
تامین فشار مناسب آب شرب 3 روستای گردشگرپذیر شهرستان فومن 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ 
۱۰:۳۰:۲۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای پروژه ی تقویت فشا ...
 
     
     
 
تقویت آب شرب روستای شیخ محمود محله ی ویرمونی شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ 
۱۰:۲۷:۲۸
فشار آب آشامیدنی 35 خانوار در روستای شیخ محمودمحله ی ویرمونی از تو ...
 
     
  آرشيو اخبار


V3.9.8.211
AJAUMS