دوشنبه, 1 دی 1393

فهرست اصلی سایتسر تيتر آخرين اخبار Xml...

     
 
بررسی شاخص بهره مندی آب شرب روستایی توسط شركت های آبفار گیلان، اصفهان و ...  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ 
۱۹:۳۹:۴۸
دو نشست تخصصی به منظور بازنگری در شاخص بهره مندی روستاها از آب شرب ...
 
     
     
 
برگزاری مراسم رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن(ع) در آبفار گیلان  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ 
۱۹:۳۷:۲۹
ویژه مراسم رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن ...
 
     
     
 
در پانزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و ... بازدید مدیران ارشد وزارت نیرو از غرفه شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ 
۱۹:۳۶:۳۳
مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از غرفه ی شر ...
 
     
     
 
اجرای طرح تقویت كیفیت آب شرب 950 خانوار روستایی در شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ 
۱۵:۰:۵۷
یک دستگاه کلرزن گازی در مجتمع آبرسانی روستایی چینی جان شهرستان رود ...
 
     
     
 
برقراری آب شرب 470 خانوار روستایی در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ 
۱۴:۵۹:۱۳
مشکل آب آشامیدنی 470 خانوار روستایی در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر ...
 
     
     
 
حضور شركت آبفار گیلان در نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب كشور 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ 
۱۴:۵۷:۴۳
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از حضور این شرکت در پانزده ...
 
     
     
 
تأمین آب شرب یكصد خانوار در روستای امیرهنده شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ 
۱۵:۴۱:۳۲
به منظور تأمین آب شرب روستای امیرهنده شهرستان آستانه اشرفیه عملیات ...
 
     
     
 
جلوگیری از هدر رفتن 10 لیتر بر ثانیه ی آب شرب در شهرستان آستانه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ 
۱۵:۳۸:۵۶
از هدر رفتن 10 لیتر بر ثانیه ی آب شرب سالم و بهداشتی در خط انتقال ...
 
     
     
 
مرمت شبكه ی آبرسانی روستای ویرمونی شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ 
۱۵:۳۶:۴۷
شکستگی شبکه ی آبرسانی روستای ویرمونی شهرستان آستارا مرتفع شد.
 
     
     
 
برگزاری نشست كارشناسان كنترل كیفیت شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 
۱۵:۳۴:۲
جلسه ی بررسی مشکلات کنترل کیفیت آب شرب روستاهای گیلان با حضور کارش ...
 
     
     
 
رفع مشكل آب شرب یكهزار و 435 خانوار روستایی در شهرستان شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 
۱۲:۲۹:۱۹
مشکل نوسان فشار آب شرب یکهزار و 435 خانوار روستایی در شهرستان شفت ...
 
     
     
 
اجرای طرح توسعه ی مجتمع آبرسانی اوشیان شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 
۱۲:۲۶:۳۶
طرح توسعه ی شبکه ی توزیع مجتمع آبرسانی اوشیان شهرستان رودسر در حال ...
 
     
     
 
اجرای پروژه ی تامین آب شرب یك روستای محروم در شهرستان رضوانشهر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ 
۱۳:۲۵:۳۵
پروژه ی تامین آب شرب یک روستای محروم در شهرستان رضوانشهر در حال اج ...
 
     
     
 
تكمیل عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی پاچكنار شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ 
۱۳:۲۲:۱۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ با تکمیل لوله گذا ...
 
     
     
 
مرمت شبكه های آبرسانی روستایی در شهرستان تالش 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ 
۱۳:۱۹:۴۴
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از مرمت 10 فقره شکستگی در ...
 
     
  آرشيو اخبار


 
 
 
 

اتوماسیون مشاهده قبوض نظام پیشنهادات مقالات پاسخگویی به شکایات

     
 
بررسی شاخص بهره مندی آب شرب روستایی توسط شركت های آبفار گیلان، اصفهان و ...  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ 
۱۹:۳۹:۴۸
دو نشست تخصصی به منظور بازنگری در شاخص بهره مندی روستاها از آب شرب ...
 
     
     
 
برگزاری مراسم رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن(ع) در آبفار گیلان  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ 
۱۹:۳۷:۲۹
ویژه مراسم رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن ...
 
     
     
 
در پانزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و ... بازدید مدیران ارشد وزارت نیرو از غرفه شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ 
۱۹:۳۶:۳۳
مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از غرفه ی شر ...
 
     
     
 
اجرای طرح تقویت كیفیت آب شرب 950 خانوار روستایی در شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ 
۱۵:۰:۵۷
یک دستگاه کلرزن گازی در مجتمع آبرسانی روستایی چینی جان شهرستان رود ...
 
     
     
 
برقراری آب شرب 470 خانوار روستایی در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ 
۱۴:۵۹:۱۳
مشکل آب آشامیدنی 470 خانوار روستایی در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر ...
 
     
     
 
حضور شركت آبفار گیلان در نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب كشور 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ 
۱۴:۵۷:۴۳
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از حضور این شرکت در پانزده ...
 
     
     
 
تأمین آب شرب یكصد خانوار در روستای امیرهنده شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ 
۱۵:۴۱:۳۲
به منظور تأمین آب شرب روستای امیرهنده شهرستان آستانه اشرفیه عملیات ...
 
     
     
 
جلوگیری از هدر رفتن 10 لیتر بر ثانیه ی آب شرب در شهرستان آستانه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ 
۱۵:۳۸:۵۶
از هدر رفتن 10 لیتر بر ثانیه ی آب شرب سالم و بهداشتی در خط انتقال ...
 
     
     
 
مرمت شبكه ی آبرسانی روستای ویرمونی شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ 
۱۵:۳۶:۴۷
شکستگی شبکه ی آبرسانی روستای ویرمونی شهرستان آستارا مرتفع شد.
 
     
     
 
برگزاری نشست كارشناسان كنترل كیفیت شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 
۱۵:۳۴:۲
جلسه ی بررسی مشکلات کنترل کیفیت آب شرب روستاهای گیلان با حضور کارش ...
 
     
     
 
رفع مشكل آب شرب یكهزار و 435 خانوار روستایی در شهرستان شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 
۱۲:۲۹:۱۹
مشکل نوسان فشار آب شرب یکهزار و 435 خانوار روستایی در شهرستان شفت ...
 
     
     
 
اجرای طرح توسعه ی مجتمع آبرسانی اوشیان شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 
۱۲:۲۶:۳۶
طرح توسعه ی شبکه ی توزیع مجتمع آبرسانی اوشیان شهرستان رودسر در حال ...
 
     
     
 
اجرای پروژه ی تامین آب شرب یك روستای محروم در شهرستان رضوانشهر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ 
۱۳:۲۵:۳۵
پروژه ی تامین آب شرب یک روستای محروم در شهرستان رضوانشهر در حال اج ...
 
     
     
 
تكمیل عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی پاچكنار شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ 
۱۳:۲۲:۱۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ با تکمیل لوله گذا ...
 
     
     
 
مرمت شبكه های آبرسانی روستایی در شهرستان تالش 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ 
۱۳:۱۹:۴۴
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از مرمت 10 فقره شکستگی در ...
 
     
  آرشيو اخبار


DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS