چهارشنبه, 5 آذر 1393

فهرست اصلی سایت


عناوین تحقیقاتی سال93

عناوین اولویتهای تحقیقاتی سال 1393


سر تيتر آخرين اخبار Xml...

     
 
رفع مشكل آب شرب 6 روستای شهرستان رشت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ 
۱۰:۱۴:۵۸
مشکل آب شرب 6 روستای شهرستان رشت مرتفع شد.
 
     
     
 
روستاییان گیلان از كنتورهای آب شرب محافظت كنند  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ 
۱۰:۴۴:۴۷
با توجه به فرا رسیدن نیمه ی دوم فصل پاییز و کاهش دما، روستاییان گی ...
 
     
     
 
تعداد روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار در گیلان 50 درصد كاهش یافت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ 
۱۰:۴۲:۱۶
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: تعداد روستاهای ای ...
 
     
     
 
شتاب در اجرای پروژه های آب شرب روستایی گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ 
۸:۵۸:۵۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: بیش از 66 میلیارد ریا ...
 
     
     
 
پیشرفت فیزیكی 75 درصدی مجتمع آبرسانی ندامان شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ 
۸:۵۶:۴۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از پیشرفت فیزیکی 75 درصدی ...
 
     
     
 
طرح تقویت فشار آب شرب شهر لولمان اجرا می شود 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ 
۸:۵۱:۵۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ طرح تقویت فشار آب ...
 
     
     
 
میزان آب به حساب نیامده در روستاهای گیلان كمتر از میانگین كشوری است 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۸:۷:۳۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: میزان آب به حساب نیام ...
 
     
     
 
مرمت خط انتقال مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۱۸:۱۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از ترمیم 4 فقره شکستگی در ...
 
     
     
 
برگزاری كارگاه آموزشی سامانه ی سپتا در شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۱۵:۴۵
کارگاه آموزشی سامانه ی سپتا برای کارشناسان بهره برداری امور آبفار ...
 
     
     
 
واگذاری 538 فقره انشعاب آب شرب به روستاییان شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۱۰:۴۷
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه 538 فقره انشعاب آب شرب به روست ...
 
     
     
 
برقراری آب شرب حدود 4 هزار خانوار روستایی در شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۶:۱۷
آب شرب حدود 4 هزار خانوار روستایی در شهرستان آستانه اشرفیه مجدداً ...
 
     
     
 
17 هزار نفر كارمند در شركت های آب و فاضلاب روستایی كشور مشغول بكارند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ 
۹:۴۸:۵۵
معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت کیفیت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کش ...
 
     
     
 
بررسی مشكلات آبفار گیلان با حضور معاون منابع انسانی شركت مهندسی آب و فا ... 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ 
۲۰:۴۳:۴۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: برای توسعه ی این استا ...
 
     
     
 
توسط مدیرعامل شرکت آبفار گیلان انجام شد؛ تبیین ضرورت های بازنگری شاخص های آبرسانی روستایی در سمینار سراسری رشد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ 
۲۰:۳۵:۲۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان به عنوان سخنران پانزدهمین ...
 
     
     
 
آغاز عملیات اجرایی طرح تامین آب شرب 2 روستای شهرستان رضوانشهر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ 
۹:۳۸:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آغاز عملیات اجرایی آبرس ...
 
     
  آرشيو اخبار


 
 
 
 

اتوماسیون مشاهده قبوض نظام پیشنهادات مقالات پاسخگویی به شکایات

     
 
رفع مشكل آب شرب 6 روستای شهرستان رشت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ 
۱۰:۱۴:۵۸
مشکل آب شرب 6 روستای شهرستان رشت مرتفع شد.
 
     
     
 
روستاییان گیلان از كنتورهای آب شرب محافظت كنند  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ 
۱۰:۴۴:۴۷
با توجه به فرا رسیدن نیمه ی دوم فصل پاییز و کاهش دما، روستاییان گی ...
 
     
     
 
تعداد روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار در گیلان 50 درصد كاهش یافت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ 
۱۰:۴۲:۱۶
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: تعداد روستاهای ای ...
 
     
     
 
شتاب در اجرای پروژه های آب شرب روستایی گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ 
۸:۵۸:۵۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: بیش از 66 میلیارد ریا ...
 
     
     
 
پیشرفت فیزیكی 75 درصدی مجتمع آبرسانی ندامان شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ 
۸:۵۶:۴۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از پیشرفت فیزیکی 75 درصدی ...
 
     
     
 
طرح تقویت فشار آب شرب شهر لولمان اجرا می شود 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ 
۸:۵۱:۵۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ طرح تقویت فشار آب ...
 
     
     
 
میزان آب به حساب نیامده در روستاهای گیلان كمتر از میانگین كشوری است 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 
۸:۷:۳۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: میزان آب به حساب نیام ...
 
     
     
 
مرمت خط انتقال مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۱۸:۱۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از ترمیم 4 فقره شکستگی در ...
 
     
     
 
برگزاری كارگاه آموزشی سامانه ی سپتا در شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۱۵:۴۵
کارگاه آموزشی سامانه ی سپتا برای کارشناسان بهره برداری امور آبفار ...
 
     
     
 
واگذاری 538 فقره انشعاب آب شرب به روستاییان شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۱۰:۴۷
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه 538 فقره انشعاب آب شرب به روست ...
 
     
     
 
برقراری آب شرب حدود 4 هزار خانوار روستایی در شهرستان آستانه اشرفیه 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ 
۹:۶:۱۷
آب شرب حدود 4 هزار خانوار روستایی در شهرستان آستانه اشرفیه مجدداً ...
 
     
     
 
17 هزار نفر كارمند در شركت های آب و فاضلاب روستایی كشور مشغول بكارند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ 
۹:۴۸:۵۵
معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت کیفیت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کش ...
 
     
     
 
بررسی مشكلات آبفار گیلان با حضور معاون منابع انسانی شركت مهندسی آب و فا ... 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ 
۲۰:۴۳:۴۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: برای توسعه ی این استا ...
 
     
     
 
توسط مدیرعامل شرکت آبفار گیلان انجام شد؛ تبیین ضرورت های بازنگری شاخص های آبرسانی روستایی در سمینار سراسری رشد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ 
۲۰:۳۵:۲۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان به عنوان سخنران پانزدهمین ...
 
     
     
 
آغاز عملیات اجرایی طرح تامین آب شرب 2 روستای شهرستان رضوانشهر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ 
۹:۳۸:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آغاز عملیات اجرایی آبرس ...
 
     
  آرشيو اخبار


DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS