سه‌شنبه, 1 مهر 1393

فهرست اصلی سایت


سر تيتر آخرين اخبار Xml...

     
 
90 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبرسانی به هزار روستا در لنگرود هزینه شد ...  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۸:۴۵:۱۸
تاکنون 90 میلیارد ریال برای اجرای طرح جامع آبرسانی به یکهزار روستا ...
 
     
     
 
توسعه ی شبكه ی آبرسانی روستاهای كارسیدان و فوشازده شهرستان آستانه  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۸:۴۳:۱
طرح توسعه ی شبکه ی آبرسانی روستاهای کارسیدان و فوشازده از توابع شه ...
 
     
     
 
جلوگیری از هدر رفتن 25 لیتر بر ثانیه ی آب شرب در روستای كوهبنه لاهیجان  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۷:۵۴:۵۳
از هدر رفتن 25 لیتر بر ثانیه ی آب شرب سالم و بهداشتی جلوگیری به عم ...
 
     
     
 
رفع شكستگی خط توزیع مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت شهرستان آستانه  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۷:۵۱:۳۷
شکستگی خط توزیع مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه ...
 
     
     
 
تكمیل پروژه ی تامین پایدار آب شرب روستای پیربازار نیازمند مساعدت مالی است  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۳۸:۲۰
پروژه ی ارتقای کمیّت و کیفیت آب آشامیدنی روستای پیربازار و شهرک نو ...
 
     
     
 
تقویت فشارآب شرب روستاهای خسرومحله و سیرالیوه شهرستان آستارا  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۳۵:۱۱
با تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه، مشکل کم آبی روستاهای خسرومحله و ...
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 3 روستای شهرستان شفت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۳۱:۳۰
مشکل کم آبی 3 روستای شهرستان شفت مرتفع شد.
 
     
     
 
رشد 3 درصدی واگذاری انشعاب آب شرب روستایی در شهرستان آستارا  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۲۹:۳۳
امور آب و فاضلاب روستایی آستارا از رشد 3 درصدی واگذاری انشعاب آب ش ...
 
     
     
 
نصب كلرزن گازی در مجتمع آبرسانی روستایی چوبر شهرستان شفت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۲۷:۵۳
یک دستگاه کلرزن گازی در مجتمع آبرسانی روستایی چوبر شهرستان شفت راه ...
 
     
     
 
اصلاح و بازسازی شبكه ی آبرسانی 4 روستای شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ 
۹:۴۲:۱۳
طرح اصلاح و بازسازی شبکه ی آبرسانی 4 روستای شهرستان صومعه سرا اجرا ...
 
     
     
 
رفع شكستگی شبكه های آبرسانی روستایی در شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ 
۹:۳۹:۰
شکستگی خطوط آبرسانی روستایی در سطح شهرستان رشت شناسایی و مرمت شد.
 
     
     
 
تقویت فشار آب آشامیدنی 921 خانوار روستایی در شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ 
۹:۲۷:۲۵
فشار آب آشامیدنی 921 خانوار روستایی در شهرستان صومعه سرا تقویت شد.
 
     
     
 
آغاز عملیات تامین آب شرب 4 روستای شهرستان تالش 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ 
۱۱:۲۲:۸
عملیات تامین آب آشامیدنی 4 روستای شهرستان تالش آغاز شد.
 
     
     
 
نصب سیستم های نوین كاهش مصرف انرژی در مجتمع آبرسانی روستایی بداب شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ 
۱۰:۳۲:۳
مجتمع آبرسانی روستایی بداب شهرستان شفت به سیستم های نوین کاهش مصرف ...
 
     
     
 
مدیرعامل شرکت آبفار گیلان خبر داد؛ احداث سامانه ی فاضلاب در 5 روستای گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ 
۷:۵۴:۲۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: سامانه ی جمع آوری ...
 
     
  آرشيو اخبار 
 
 
 

اتوماسیون مشاهده قبوض نظام پیشنهادات مقالات پاسخگویی به شکایات

     
 
90 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبرسانی به هزار روستا در لنگرود هزینه شد ...  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۸:۴۵:۱۸
تاکنون 90 میلیارد ریال برای اجرای طرح جامع آبرسانی به یکهزار روستا ...
 
     
     
 
توسعه ی شبكه ی آبرسانی روستاهای كارسیدان و فوشازده شهرستان آستانه  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۸:۴۳:۱
طرح توسعه ی شبکه ی آبرسانی روستاهای کارسیدان و فوشازده از توابع شه ...
 
     
     
 
جلوگیری از هدر رفتن 25 لیتر بر ثانیه ی آب شرب در روستای كوهبنه لاهیجان  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۷:۵۴:۵۳
از هدر رفتن 25 لیتر بر ثانیه ی آب شرب سالم و بهداشتی جلوگیری به عم ...
 
     
     
 
رفع شكستگی خط توزیع مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت شهرستان آستانه  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 
۷:۵۱:۳۷
شکستگی خط توزیع مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه ...
 
     
     
 
تكمیل پروژه ی تامین پایدار آب شرب روستای پیربازار نیازمند مساعدت مالی است  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۳۸:۲۰
پروژه ی ارتقای کمیّت و کیفیت آب آشامیدنی روستای پیربازار و شهرک نو ...
 
     
     
 
تقویت فشارآب شرب روستاهای خسرومحله و سیرالیوه شهرستان آستارا  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۳۵:۱۱
با تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه، مشکل کم آبی روستاهای خسرومحله و ...
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 3 روستای شهرستان شفت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۳۱:۳۰
مشکل کم آبی 3 روستای شهرستان شفت مرتفع شد.
 
     
     
 
رشد 3 درصدی واگذاری انشعاب آب شرب روستایی در شهرستان آستارا  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۲۹:۳۳
امور آب و فاضلاب روستایی آستارا از رشد 3 درصدی واگذاری انشعاب آب ش ...
 
     
     
 
نصب كلرزن گازی در مجتمع آبرسانی روستایی چوبر شهرستان شفت  جديد!
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ 
۹:۲۷:۵۳
یک دستگاه کلرزن گازی در مجتمع آبرسانی روستایی چوبر شهرستان شفت راه ...
 
     
     
 
اصلاح و بازسازی شبكه ی آبرسانی 4 روستای شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ 
۹:۴۲:۱۳
طرح اصلاح و بازسازی شبکه ی آبرسانی 4 روستای شهرستان صومعه سرا اجرا ...
 
     
     
 
رفع شكستگی شبكه های آبرسانی روستایی در شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ 
۹:۳۹:۰
شکستگی خطوط آبرسانی روستایی در سطح شهرستان رشت شناسایی و مرمت شد.
 
     
     
 
تقویت فشار آب آشامیدنی 921 خانوار روستایی در شهرستان صومعه سرا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ 
۹:۲۷:۲۵
فشار آب آشامیدنی 921 خانوار روستایی در شهرستان صومعه سرا تقویت شد.
 
     
     
 
آغاز عملیات تامین آب شرب 4 روستای شهرستان تالش 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ 
۱۱:۲۲:۸
عملیات تامین آب آشامیدنی 4 روستای شهرستان تالش آغاز شد.
 
     
     
 
نصب سیستم های نوین كاهش مصرف انرژی در مجتمع آبرسانی روستایی بداب شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ 
۱۰:۳۲:۳
مجتمع آبرسانی روستایی بداب شهرستان شفت به سیستم های نوین کاهش مصرف ...
 
     
     
 
مدیرعامل شرکت آبفار گیلان خبر داد؛ احداث سامانه ی فاضلاب در 5 روستای گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ 
۷:۵۴:۲۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: سامانه ی جمع آوری ...
 
     
  آرشيو اخبار


DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS