شنبه, 3 آبان 1393

فهرست اصلی سایت


سر تيتر آخرين اخبار Xml...

     
 
بازدید بخشدار انزلی از طرح تقویت آب شرب 15 روستای بخش مركزی 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۹:۰:۵۱
بخشدار مرکزی انزلی از اجرای پروژه ی آبرسانی به 15 روستای غرب این ب ...
 
     
     
 
توسعه ی شبكه ی آبرسانی سه روستای شهرستان شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۵۸:۲۵
شبکه ی آبرسانی روستاهای تکرم، نصیرمحله و بیجارسر از توابع شهرستان ...
 
     
     
 
رفع شكستگی خطوط آبرسانی روستایی در شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۵۱:۵۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از مرمت 50 مورد شکستگی در ...
 
     
     
 
رفع مشكل آب شرب روستاهای عنبران و قنبرمحله ی شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۴۹:۵۱
به منظور رفع مشکل آب شرب روستای عنبران شهرستان آستارا، یک دستگاه پ ...
 
     
     
 
رفع مشكل آب شرب 10 روستای شهرستان های رشت، رودسر و شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۴۷:۳۲
مشکل آب آشامیدنی 10 روستا در شهرستان های رشت، رودسر و شفت با نصب پ ...
 
     
     
 
انجام بیش از 18 هزار آزمایش سنجش سلامت آب شرب روستایی در شهرستان سیاهكل 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۲۵:۲۳
در شش ماهه ی نخست سال جاری، افزون بر 18 هزار و 300 آزمون سنجش سلام ...
 
     
     
 
آغاز عملیات اجرایی طرح تامین آب شرب روستای خرمكوه شهرستان رودبار 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۲۱:۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آغاز اجرای طرح تامین آب ...
 
     
     
 
راه اندازی 4 دستگاه پمپ آب در تاسیسات آبرسانی روستایی سیاهكل 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۱۷:۱۸
4 دستگاه پمپ آب در تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان سیاهکل نصب و را ...
 
     
     
 
راه اندازی سامانه ی پیام كوتاه ارسال قبوض آب شرب روستایی در شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۱۴:۱۶
سامانه ی پیام کوتاه ارسال قبوض آب شرب در روستاهای شهرستان آستارا ر ...
 
     
     
 
9 روستا در شهرستان رشت از مجتمع آبرسانی چپك شفیع محله بهره مند شدند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 
۱۰:۱۱:۱۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان اعلام کرد: 9 روستا در شهرس ...
 
     
     
 
رفع شكستگی های شبكه ی توزیع مجتمع آبرسانی روستایی سرداران شهید فومن 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 
۱۰:۸:۵۳
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ 4 مورد شکستگی بزر ...
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 5 روستا در شهرستان سیاهكل 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 
۱۰:۴:۳۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: مشکل کم آبی 5 روس ...
 
     
     
 
بازسازی 4 هزار متر از شبكه ی آبرسانی روستایی در شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ 
۱۲:۲۵:۴۳
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از بازسازی 4 هزار متر از ش ...
 
     
     
 
نصب 6 دستگاه اینورتور در تاسیسات آبرسانی روستایی گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ 
۱۲:۲۱:۲۸
در سال جاری 6 دستگاه اینورتور به منظور مدیریت مصرف انرژی در تاسیسا ...
 
     
     
 
راه اندازی پمپ آب شناور در تاسیسات آبرسانی روستایی گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ 
۱۲:۱۴:۳۱
5 دستگاه پمپ آب شناور در تاسیسات آبرسانی روستایی گیلان نصب و راه ا ...
 
     
  آرشيو اخبار 
 
 
 

اتوماسیون مشاهده قبوض نظام پیشنهادات مقالات پاسخگویی به شکایات

     
 
بازدید بخشدار انزلی از طرح تقویت آب شرب 15 روستای بخش مركزی 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۹:۰:۵۱
بخشدار مرکزی انزلی از اجرای پروژه ی آبرسانی به 15 روستای غرب این ب ...
 
     
     
 
توسعه ی شبكه ی آبرسانی سه روستای شهرستان شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۵۸:۲۵
شبکه ی آبرسانی روستاهای تکرم، نصیرمحله و بیجارسر از توابع شهرستان ...
 
     
     
 
رفع شكستگی خطوط آبرسانی روستایی در شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۵۱:۵۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از مرمت 50 مورد شکستگی در ...
 
     
     
 
رفع مشكل آب شرب روستاهای عنبران و قنبرمحله ی شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۴۹:۵۱
به منظور رفع مشکل آب شرب روستای عنبران شهرستان آستارا، یک دستگاه پ ...
 
     
     
 
رفع مشكل آب شرب 10 روستای شهرستان های رشت، رودسر و شفت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
۸:۴۷:۳۲
مشکل آب آشامیدنی 10 روستا در شهرستان های رشت، رودسر و شفت با نصب پ ...
 
     
     
 
انجام بیش از 18 هزار آزمایش سنجش سلامت آب شرب روستایی در شهرستان سیاهكل 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۲۵:۲۳
در شش ماهه ی نخست سال جاری، افزون بر 18 هزار و 300 آزمون سنجش سلام ...
 
     
     
 
آغاز عملیات اجرایی طرح تامین آب شرب روستای خرمكوه شهرستان رودبار 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۲۱:۲
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آغاز اجرای طرح تامین آب ...
 
     
     
 
راه اندازی 4 دستگاه پمپ آب در تاسیسات آبرسانی روستایی سیاهكل 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۱۷:۱۸
4 دستگاه پمپ آب در تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان سیاهکل نصب و را ...
 
     
     
 
راه اندازی سامانه ی پیام كوتاه ارسال قبوض آب شرب روستایی در شهرستان آستارا 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 
۹:۱۴:۱۶
سامانه ی پیام کوتاه ارسال قبوض آب شرب در روستاهای شهرستان آستارا ر ...
 
     
     
 
9 روستا در شهرستان رشت از مجتمع آبرسانی چپك شفیع محله بهره مند شدند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 
۱۰:۱۱:۱۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان اعلام کرد: 9 روستا در شهرس ...
 
     
     
 
رفع شكستگی های شبكه ی توزیع مجتمع آبرسانی روستایی سرداران شهید فومن 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 
۱۰:۸:۵۳
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ 4 مورد شکستگی بزر ...
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 5 روستا در شهرستان سیاهكل 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 
۱۰:۴:۳۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد: مشکل کم آبی 5 روس ...
 
     
     
 
بازسازی 4 هزار متر از شبكه ی آبرسانی روستایی در شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ 
۱۲:۲۵:۴۳
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از بازسازی 4 هزار متر از ش ...
 
     
     
 
نصب 6 دستگاه اینورتور در تاسیسات آبرسانی روستایی گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ 
۱۲:۲۱:۲۸
در سال جاری 6 دستگاه اینورتور به منظور مدیریت مصرف انرژی در تاسیسا ...
 
     
     
 
راه اندازی پمپ آب شناور در تاسیسات آبرسانی روستایی گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ 
۱۲:۱۴:۳۱
5 دستگاه پمپ آب شناور در تاسیسات آبرسانی روستایی گیلان نصب و راه ا ...
 
     
  آرشيو اخبار


DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS