جمعه, 7 شهريور 1393

فهرست اصلی سایت


سر تيتر آخرين اخبار Xml...

     
 
حدود 81 درصد از روستاییان گیلان از نعمت آب شرب برخوردارند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۱۲:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ از هفته ی دولت سا ...
 
     
     
 
برگزاری نشست مدیرعامل شركت آبفار گیلان با نمایندگان و فرماندار شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۸:۵۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان بر لزوم اختصاص اعتبارات بی ...
 
     
     
 
یك طرح آبرسانی روستایی در رودبار با مشاركت فرد خیّر اجرا شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۲۶:۱۵
یک طرح آبرسانی روستایی در شهرستان رودبار با مشارکت یکی از خیّران م ...
 
     
     
 
جبران كمبود تامین آب شرب 21 روستای شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۲۳:۱۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با توصیه به روستاییان این ...
 
     
     
 
صعود موفقیت آمیز دو نفر از كاركنان شركت آبفار گیلان به قله دماوند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۱۹:۴۴
دو نفر از همکاران شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان موفق به کسب مقام ...
 
     
     
 
كسب رتبه ی اول مسابقه اذان كشوری توسط فرزند همكار شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۱۵:۸
فرزند همکار شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان رتبه ی نخست مسابقه ی اذ ...
 
     
     
 
كسب مقام سوم فرزند همكار شركت آبفار گیلان در مسابقات كشوری كونگ فو 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۱۳:۲۰
فرزند همکار شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان موفق به کسب مقام سوم کش ...
 
     
     
 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب شرب 4 روستای شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ 
۹:۴۷:۴۴
40 هزار لیتر به ظرفیت ذخیره سازی آب شرب روستاهای شهرستان لاهیجان ا ...
 
     
     
 
اجرای طرح تحقیقاتی روش های غیرمتمركز تصفیه ی فاضلاب توسط شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۴۵:۵۳
روش های غیرمتمرکز تصفیه ی فاضلاب با بهره گیری از پکیج تصفیه به عنو ...
 
     
     
 
به همت شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان؛ پژوهشگران گیلانی در حال بررسی روش های نوین آب یابی در روستاها هستند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۴۱:۳۷
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای پروژه ی تحقیقاتی ...
 
     
     
 
آشنایی كارشناسان كنترل كیفی آبفار گیلان با اصول كالیبراسیون تجهیزات آزم ... 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۹:۱۵
کارشناسان کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با اصول کالیب ...
 
     
     
 
ارتقای كمیّت و كیفیت آب شرب 4 روستای شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۵:۴۴
طرح ارتقای کمیّت و کیفیت آب شرب 4 روستای شهرستان لاهیجان اجرا شد.
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 6 روستای شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۳:۴۴
امور آب و فاضلاب روستایی لاهیجان از نصب و راه اندازی 3 دستگاه پمپ ...
 
     
     
 
راه اندازی پمپ آب مجتمع سلاكجان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۲:۴۵
مشکل آب شرب سه روستای شهرستان رودسر با نصب و راه اندازی یک دستگاه ...
 
     
     
 
به منظور جبران عقب ماندگی نسبت به میانگین کشوری؛ 2 هزار میلیارد ریال برای حوزه ی آب شرب روستایی گیلان نیاز است 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ 
۱۴:۱۶:۵۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: برای جبران عقب ماندگی ...
 
     
  آرشيو اخبار 
 
 
 


#

     
 
حدود 81 درصد از روستاییان گیلان از نعمت آب شرب برخوردارند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۱۲:۴۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان خبر داد؛ از هفته ی دولت سا ...
 
     
     
 
برگزاری نشست مدیرعامل شركت آبفار گیلان با نمایندگان و فرماندار شهرستان رشت 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ 
۹:۸:۵۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان بر لزوم اختصاص اعتبارات بی ...
 
     
     
 
یك طرح آبرسانی روستایی در رودبار با مشاركت فرد خیّر اجرا شد 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۲۶:۱۵
یک طرح آبرسانی روستایی در شهرستان رودبار با مشارکت یکی از خیّران م ...
 
     
     
 
جبران كمبود تامین آب شرب 21 روستای شهرستان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۲۳:۱۵
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با توصیه به روستاییان این ...
 
     
     
 
صعود موفقیت آمیز دو نفر از كاركنان شركت آبفار گیلان به قله دماوند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۱۹:۴۴
دو نفر از همکاران شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان موفق به کسب مقام ...
 
     
     
 
كسب رتبه ی اول مسابقه اذان كشوری توسط فرزند همكار شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۱۵:۸
فرزند همکار شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان رتبه ی نخست مسابقه ی اذ ...
 
     
     
 
كسب مقام سوم فرزند همكار شركت آبفار گیلان در مسابقات كشوری كونگ فو 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ 
۱۲:۱۳:۲۰
فرزند همکار شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان موفق به کسب مقام سوم کش ...
 
     
     
 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب شرب 4 روستای شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ 
۹:۴۷:۴۴
40 هزار لیتر به ظرفیت ذخیره سازی آب شرب روستاهای شهرستان لاهیجان ا ...
 
     
     
 
اجرای طرح تحقیقاتی روش های غیرمتمركز تصفیه ی فاضلاب توسط شركت آبفار گیلان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۴۵:۵۳
روش های غیرمتمرکز تصفیه ی فاضلاب با بهره گیری از پکیج تصفیه به عنو ...
 
     
     
 
به همت شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان؛ پژوهشگران گیلانی در حال بررسی روش های نوین آب یابی در روستاها هستند 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۴۱:۳۷
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از اجرای پروژه ی تحقیقاتی ...
 
     
     
 
آشنایی كارشناسان كنترل كیفی آبفار گیلان با اصول كالیبراسیون تجهیزات آزم ... 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۹:۱۵
کارشناسان کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با اصول کالیب ...
 
     
     
 
ارتقای كمیّت و كیفیت آب شرب 4 روستای شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۵:۴۴
طرح ارتقای کمیّت و کیفیت آب شرب 4 روستای شهرستان لاهیجان اجرا شد.
 
     
     
 
رفع مشكل كم آبی 6 روستای شهرستان لاهیجان 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۳:۴۴
امور آب و فاضلاب روستایی لاهیجان از نصب و راه اندازی 3 دستگاه پمپ ...
 
     
     
 
راه اندازی پمپ آب مجتمع سلاكجان رودسر 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ 
۹:۳۲:۴۵
مشکل آب شرب سه روستای شهرستان رودسر با نصب و راه اندازی یک دستگاه ...
 
     
     
 
به منظور جبران عقب ماندگی نسبت به میانگین کشوری؛ 2 هزار میلیارد ریال برای حوزه ی آب شرب روستایی گیلان نیاز است 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ 
۱۴:۱۶:۵۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: برای جبران عقب ماندگی ...
 
     
  آرشيو اخبار


DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS